Денонощен телефон: 0896 787 444

Отпушване на улуци

Всяка сграда притежава ред приспособления, предназначени да запазят дълъг живота ѝ. Едни от тези приспособления са улуците. Те са част от отводнителната система на покрива, но функциите им са много повече – запазват както покрива, така и стените и основите на сградата. И по този начин пазят постройката от неблагоприятното и винаги вредно влияние на водата и влагата. Запушването на улуците може да доведе до дългосрочни и много неприятни последици, които носят след себе си сериозни финансови инвестиции. Не чакайте това да се случи, а се погрижете улуците да изпълняват безпроблемно функциите си.

Запушването е често срещан проблем, който се дължи на обективни фактори – натрупаната мръсотия и събраните от вятъра листа постепенно спират водата да се оттича правилно. Това намалява водосборния обем на улуците и води до оттичане на водата по конструкцията на сградата и подпокривното пространство, а оттам – и до щети, които могат да Ви костват непредвидени финансови средства и трудоемки ремонти.

Необходимо е само едно – два пъти годишно (преди пролетните дъждове и есенно време) да повикате професионалисти, които да изчистят основно улуците. Ние разполагаме с нужната техника, специално оборудване, професионалисти с алпинистки умения, които ще решат този проблем светкавично. При това – на много добра цена!

Професионални ВиК услуги до 40 мин от обаждането Ви

0896 787 444